เนื้อเพลง Will You Marry Me ปั๊บ Potato Feat.Lula

By on 29 July 2010

เนื้อเพลง Will You Marry Me ปั๊บ Potato Feat.LulaC G# F#D

Pup:

C G
ยินดีที่รู้ในคำตอบ
Yin Dee Tee Roo Nai Kum Taub

F
ว่าเธอยินยอมมอบหัวใจ
Wah Tur Yin Yaum Maub Hua Jai

C D
ให้คนธรรมดาอย่างฉัน
Hai Kon Tum Ma Dah Yahng Chun

G
นั้นดูแล
Nun Doo Lae
I’m glad to know your reply, that you’re willing to give your heart to an average someone like me to care for.

Lula:
C G
ตัวเธอก็เป็นดังคำตอบ
Tua Tur Gaw Pen Dung Kum Taub

F
ใจเลยยินยอม
Jai Le Rei Yin Yaum

E
มอบชีวิตนี้ให้ดูแล
Maub Chee Wit Nee Hai Doo Lae

D G
แต่เธออย่า
Tae Tur Yah Ting Gun Pai
You are the answer, so my heart consent to give my life to you, but don’t ever leave me

Pup:
F G
ทิ้งกันไป
Chun Hai Sun Yah

C E
ฉันให้สัญญา
Ja Mai Mee Wun

A
จะไม่มีวันทำให้เธอเสียใจ
Tum Hai Tur Sia Jai
I promise that there will never be a day that I will make you sad

Lula:
A
ฉันเชื่อสัญญา
Chun Cheuah Sun Yah

G
ว่าเธอจะไม่ทำร้าย
Wah Tur Ja Mai Tum Rai

A F G
เลยตอบกับเธออย่างนั้นไป
Lerei Taub Gub Tur Yahng Nun Pai
I believe your promise, that you will not be mean to me, so I answered you like that.

A
Pup: Will you marry me

B
Lula: I do…

A
Pup: Will you marry me

B
Lula: I do…

Pup:
E
ฉันรู้ใจตัวเอง
Chun Roo Jai Tua Eng

G
หยุดลงที่เธอคนนี้ตลอดไป
Yot Long Tee Tur Kon Nee
I do I know my heart, I will stop for you, this person, forever.

D
Pup: Will you marry me

Lula: I do…

B
Pup: Will you marry me

E
Pup / Lula: Take together
ทั้งฉันและเธอ
Tung Chun Lae Tur

G A D
จับมือ เกี่ยวใจกันไว้จนวันสุดท้าย
Jub Meu Gure Jai Gun Wai Jon Wun Soot Tai
Take together Both you and I, hand in hand together until the very last moment of our lives.

Lula:

C
ในใจทุกห้องที่ว่างเปล่า
Nai Jai Took Haung Tee Wahng Plow

G
เธอเอาความดีเติมหัวใจ
Tur Ow Kwarm Dee Term Hua Jai

F C
ให้กันมาจนเต็มและฉัน
Hai Gun Mah Jon Tem Mur Chun

G
ก็รักเธอ
Gaw Ruk Tur
Every empty room in my heart, you brought in all the goodness and filled up my heart. You gave until it’s full, when I love you too

Pup:
C
เจอคนที่ฝันมาตลอด
Jur Kon Tee Fun Mah Ta Laud

G
จะโอบและกอดด้วยชีวิต
Ja Op Lae Gaud Dui Chee Wit

ม่ไปไกลเธอ

F
Mai Pai Glai Tur

E G
ขอบคุณที่ไว้วางใจ
Kaub Koon Tee Wai Wahng Jai

Lula:
F G
ฉันให้สัญญา
Chun Hai Sun Yah

C
จะไม่มีใคร
Ja Mai Mee Krai

E A
อีกต่อแต่นี้ไป
Eek Tau Tae Nee Pai
I’ve found the person of my dreams ever since, and I will embrace and protect you with my life, never gonna go far away from you.

Pup:

A
ฉันเชื่อสัญญา
Chun Cheuah Sun Yah

A
ว่าเธอจะไม่ไปไหน
Wah Tur Ja Mai Pai Nai

G
แค่ตอบอีกทีให้มั่นใจ
Kae Taub Eek Tee Hai Mu Jai
Thank you for having faith in me. I promise that there will be no one else anymore from now on. I believe your promise, that you will not stray away from me. Just answer once more just to be sure.

A
Pup: Will you marry me

Lula: I do…

B
Pup: Will you marry me

Lula: I do…

Pup:
ฉันรู้ใจตัวเอง
Chun Roo Jai Tua Eng

หยุดลงที่เธอคนนี้ตลอดไป
Yoot Long Tee Tur Kon Nee
I do I know my heart, I will stop for you, this person, forever.

Pup: Will you marry me

Lula: I do…

Pup: Will you marry me

Pup / Lula:
Take together… ทั้งฉันและเธอ
Tung Chun Lae Tur

จับมือ เกี่ยวใจกันไว้จนวันสุดท้าย
Jub Meu Gure Jai Gun Wai Jon Wun Soot Tai

Pup: Will you marry me

Lula: I do…

Pup: Will you marry me

Lula: I do…

Pup:
ฉันรู้ใจตัวเอง
Chun Roo Jai Tua Eng

หยุดลงที่เธอคนนี้ตลอดไป
Yoot Long Tee Tur Kon Nee

Pup: Will you marry me

Lula: I do…

Pup: Will you marry me

Pup / Lula:
Take together ทั้งฉันและเธอ
Tung Chun Lae Tur

จับมือ เกี่ยวใจกันไว้จนวันสุดท้าย
Jub Meu Gure Jai Gun Wai Jon Wun Soot Tai

Lula:
จับมือ เกี่ยวใจกันไว้จนวันสุดท้าย
Jub Meu Gure Jai Gun Wai Jon Wun Soot Tai
Hand in hand together until the very last moment of our lives.


Reader's top 10 incoming search terms:

will you marry me potato, will you marry me potato lyrics, เนื้อเพลง

About f3nd1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>